Użytkownicy

Czy ktokolwiek jeszcze się udziela na wiki. Co z tobą Syberii? Cobranators?